Thursday, 29 May 2014

Mengenali Bahasa Arab Melalui Al-Quran


Judul : Mengenali Bahasa Arab Melalui Al-Quran

Pengarang : Lubna Abd. Rahman, Arnida A. Bakar, Wan Azura Wan Ahmad

Penerbit : Universiti Sains Islam Malaysia

Tahun Terbit : 2008

No. ISBN : 978-983-2950-73-8Ulasan buku :


Dewasa ini, rakyat Malaysia dilihat semakin ramai yang mempunyai kemahiran memahami dan bertutur dalam bahasa Arab. Kemahiran ini amatlah dituntut terutamanya bagi seorang Muslim yang mempunyai kitab pedoman berbahasa Arab juga melaksanakan ibadah dalam bahasa tersebut.

Buku ini menonjolkan keunikan dan keindahan bahasa Arab melalui al-Quran. Menceritakan sedikit sebanyak tentang keistimewaan bahasa Arab dari pelbagai aspek, pembaca pastinya akan tertarik dengan keunikan susunan al-Quran itu sendiri.

Penulis juga cuba mencari sebanyak mungkin perkaitan antara bahasa Arab dan kitab suci al-Quran. Hubung kait ini telah berjaya dibuktikan oleh beberapa ayat yang termaktub dalam al-Quran. Tambahan pula, buku ini menceritakan betapa al-Quran mempunyai unsur bahasa Arab yang tinggi terutamanya dari segi tatabahasa dan gaya bahasa yang digunakan oleh Arab moden masa kini.

(118 patah perkataan)

Carian : Pertandingan Ulasan Buku, Terbitan Penerbit USIM, Sambutan Hari Buku Sedunia 2014

No comments:

Post a Comment